HUPA na generalnom sastanku EUATC-a u Beogradu

Predstavnici HUPA-e prisustvovali su generalnom sastanku EUATC-a održanom nakon konferencije BLIS (Balkan Language Industry Symposium) u studenom u Beogradu. Na sastanku su predstavljeni uspjesi nacionalnih udruženja članova EUATC-a, bilo je riječi o unaprjeđivanju komunikacije i prisutnosti EUATC-a na digitalnim platformama, kao i o pripremnim radnjama za T-Update konferenciju u Madridu. HUPA se tako još jednom našla u središtu događanja u prevoditeljskoj industriji na razini Europe i to je smjer u kojem ćemo ići i u 2018. godini.