Sanskrt i hrvatski jezik

Sanskrt (संस्कृत) , sveti jezik Hinduizma i jedan od službenih jezika Indije, jedan je od najstarijih dokumentiranih indoeuropskih jezika. Gramatičar Pāṇini  u 4. stoljeću pr. Kr. piše svoje djelo Ashtadhyayi (“osam poglavlja”), koje predstavlja ne samo jednu od najranijih poznatih sistematizacija sanskrta, već i jedno od najstarijih jezikoslovnih djela na svijetu od kojeg počinje razdoblje klasičnog sanskrta.

indian-book

Zbog svega navedenog, sanskrt ima posebno mjesto u indoeuropskim studijama, odnosno rekonstrukciji indoeuropskog prajezika. U manjoj ili većoj mjeri i danas je moguće uočiti paralele između praktično svih indoeuropskih jezika i sanskrta, naročito u relativno konzervativnijim jezicima kakvi su slavenski, a ni hrvatski nije iznimka.

Ovo je popis nekih riječi koje koristimo svakodnevno a čiji su izgovor i značenje slični ili čak isti u sanskrtu:

agni (vatra)  –  oganj

bhratr – brat

budh – buđenje

da – dar

dadati – dati

dhuma – dim

dina – dan

dve – dva

dživita – život

griva – griva

kada – kada

kesa – kosa

kuta – kuća

madhu – med

matr – mater

nabhasa – nebesa

nas – nos

oštha (usna) – usta

patha – put

phena – pjena

plavate – plivati

prastara – prostor

purva – prvo

sabha – soba

sada – sada

sedati – sjediti

sveta – svjetlo

tada – tada

tamas – tama

tata – tata

tri – tri

zara – žar