Europski dan jezika: zanimljiva lingvistika

Vijeće Europe, Europska Unija i UNESCO 2001. godinu proglasili su Europskom godinom jezika i od tada se datum 26. rujna obilježava kao Europski dan jezika. Institucije i udruge ovaj dan obilježavaju nizom aktivnosti čiji je cilj promicanje višejezičnosti, interkulturnog i međunarodnog dijaloga, slavljenje europske lingvističke i kulturne raznolikosti, kao i podizanje svijesti o važnosti učenja stranih jezika, u sklopu obrazovnog sustava i izvan njega. human_communication2 Europski dan jezika prava je prilika za razgovor o zanimljivim pojedinostima o jeziku. Ovo je popis činjenica o jeziku koje možda niste znali:

  • Iz više je razloga nemoguće odrediti točan broj jezika u svijetu, ali procjenjuje se da on iznosi oko 7 000.
  • Oko 2 400 jezika svrstava se u kategoriju „ugroženih jezika“, među kojima su i tri koja se govore u Hrvatskoj.
  • Točan broj riječi u jeziku također je gotovo nemoguće odrediti. Procjenjuje se da ih engleski jezik ima najviše – više od milijun riječi uključujući arhaizme, sleng, dijalektne izraze i tehničke pojmove. Prosječan broj riječi u svakom jeziku iznosi oko 500 000.
  • Procjenjuje se da obrazovan izvorni govornik bilo kojeg jezika zna od 3 000 do 5 000 riječi svojeg materinskog jezika.
  • Britanski političar Winston Churchill (1874-1965) činio je iznimku. U svojim je govorima i radovima upotrebljavao čak oko 60 000 riječi.
  • Oko 50 riječi čini 50 % svega što je ikada napisano u gotovo svakom jeziku.
  • U Europi se govori oko 225 jezika. Većina ih pripada indoeuropskoj jezičnoj porodici.
  • Biblija je najviše prevođena knjiga svih vremena – od 2013. godine dostupna je na oko 2 800 jezika.
  • Biblija, dokumenti Ujedinjenih Naroda i kriminalistički romani čine osnovu prijevodnih memorija servisa Google Translate.
  • Više od polovice svjetskog stanovništva govori više od jednog jezika.