Izbori novog vodstva HUPA-e

U skladu sa statutom članovi Hrvatskog udruženja
prevoditeljskih agencija (HUPA/CATA) odabrali su u studenom 2021. nove članove
upravnog odbora na razdoblje od dvije godine:

Vanja Keindl, predsjednica (VERBA CENTAR)

Sandra Boljkovac Stojak, potpredsjenica (CIKLOPEA)

Aleksandra Lazar, tajnica (ALPHA-PRIJEVODI)

Slobodan Matić (SPES) i Alen Dominić (PRETEKS) izabrani su
za članove etičkog povjerenstva.

Novo vodstvo već je predložilo ciljeve za sljedeću godinu i
vjerujemo da ćemo ih ostvariti u razdoblju od dvije godine kako bismo bolje poticali
i promovirali prevoditeljsku struku u zemlji, ojačali udruženje uključenjem
novih članova i dobro prezentirali Hrvatsku pred krovnim udruženjem EUATC.

Nakon dvije godine prilagodbe na novonastalu situaciju rada
u pandemijskim uvjetima vjerujemo da ćemo u razdoblju koje slijedi svojim
aktivnostima ostvariti planirane rezultate i biti kompetentno i pouzdano
savjetodavno tijelo svima koji se koriste prevoditeljskim uslugama.