HUPA je ustrojena kao nevladina, neprofitna, strukovna udruga čije se djelovanje temelji na dobrovoljnosti njegovih članova i suradnika. Ciljevi HUPA su razvoj i zaštita gospodarskih interesa struke te promicanje kvalitativnih standarda uz kontinuirani rad na podizanju razine agencijskog prevođenja. HUPA omogućuje ostvarivanje i usklađivanje zajedničkih interesa i prava prevoditeljskih agencija na temelju njihovog udruživanja te promicanje prevoditeljske industrije u Republici Hrvatskoj. Nudimo cjelovite programe promicanja agencijskih usluga potencijalnim klijentima uz širenje svijesti o prednostima usluga koje pružaju članovi HUPA uz zaštitu interesa potrošača. Opći cilj Udruženja je suradnja sa srodnim udrugama i sveučilištima u Hrvatskoj i inozemstvu te zastupanje i promicanje interesa članova HUPA u pregovorima s europskim i međunarodnim institucijama i organizacijama. Smatramo da promicanje kvalitativnih standarda u suradnji s postojećim normizacijskim tijelima unaprjeđuje razine certificiranja u skladu s postojećim normama. Više o ciljevima HUPA možete pogledati na linku.